gore

Форца

Форца е финансиска институција специјализирана за давање на краткорочни кредити. Во Македонија овој бренд е присутен од 2016 година.

Академик

Академик е лидер во Македонија кога станува збор за правото, правната литература како и едукацијата и обуките на актуелните и идните правници.