gore

Форца

КЛИЕНТ

Форца

ШTO ПРАВИМЕ ЗА КЛИЕНТОТ

Анализа на податоци, Дигитална стратегија, Контекстуален маркетинг, Социјални медиуми

ЗA КЛИЕНТОТ

Форца е финансиска институција специјализирана за давање на краткорочни кредити. Во Македонија овој бренд е присутен од 2016 година.

Форца